Loading…

niconico

Posted by 黑瞳乂藍 on 13.2010 未分類   0 comments   0 trackback

傲嬌luka大愛!!茄子你是牛郎嗎?!茄子玩luka玩得很樂呢..[個人感覺啦!]
這樣的luka愛!!歌好聽呢~歌詞..對話很萌!!luka獨白一流!!